Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

RIEMANN HYPOTHESIS IS A FACT BY JOHN BREDAKIS - AND A SUMMARY IN ONE PAGE


https://www.sendspace.com/pro/dl/rt2ekz
Please click the link above 
The Riemann hypothesis (RH) is now a fact by John Bredakis 
The transfer of i from denominator to numerator as I did in my method "Big Bang in Math:'' turned out to be a very useful Mathematical tool.
A reward for my very long endeavour in Higher Mathematics
The implications are immense !! 

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014