Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Taylor’s Series and my Remarkable Intuition and Related topics - By John Bredakis Method , with the aid of Wolframhttps://www.sendspace.com/pro/dl/vum52l
Please cliik the link above


Λίαν Ελκυστικά Ανώτερα Μαθηματικά
Μαγεία των Ορθογωνίων Τριγώνων και Μεθόδου Γιάννη Μπρεδάκη
Και της Συναρτήσεως Γάμμα στο πραγματικό και φανταστικό επίπεδο
-
Α Waterfall of innumerous integrals for any non negative integer
and from different origin

                                                                                   -

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

RIEMANN HYPOTHESIS IS A FACT BY JOHN BREDAKIS - AND A SUMMARY IN ONE PAGE


https://www.sendspace.com/pro/dl/vg9ahw
Please click the link above 
From High School Calculus to Riemann - Unbelievable but true
The Riemann hypothesis (RH) is now a fact by John Bredakis 
The transfer of i from denominator to numerator as I did in my method "Big Bang in Math:'' turned out to be a very useful Mathematical tool.
A reward for my very long endeavour in Higher Mathematics
The implications are immense !! 

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Highways without speed limit in Higher Math by Right Angled Triangles and John Bredakis Generator Integral Ip with the aid of Wolfram up to confirmation of RH


https://www.sendspace.com/pro/dl/z3lwqt
Please clik the link above

Ingenious in perception generator integral Ip , sine qua non for sound understanding and teaching higher Mathematics with a Waterfall of innumerous integrals , evaluated by differentiation - Contrary to common belief.
Beyond any question , a significant contribution to Higher Mathematics